IGBO Amersfoort International School
Rechten van ouders

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ouders de volgende rechten: 

Procedure uitoefenen rechten

 Als u gebruik wilt maken van de hierboven beschreven rechten geldt, met ingang van 25 mei 2018, de volgende procedure: 

SKOSS - KPOA
Postadres

Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 257 06 45

Bezoekadres

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

E-mailadres

info@skoss-kpoa.nl