IGBO Amersfoort International School
Stichting Dienstverlening

Stichting Dienstverlening Katholiek Basisonderwijs Amersfoort en omstreken heeft de ANBI-status. 

Doelstelling
Het (doen) bevorderen van de doelstelling van- en het verlenen van diensten aan de statutair in de gemeente Amersfoort gevestigde stichting Stichting voor Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg en Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken (SKOSS-KPOA), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41188779, dan wel de rechtspersoon die daarvoor te eniger tijd in de plaats mocht treden, ten behoeve van de bij die stichting of rechtspersoon aangesloten basisscholen, met dien verstande dat de stichting zich mede in zet voor activiteiten ten behoeve van de bij voormelde stichting aangesloten scholen en haar leerlingen die niet in aanmerking komen voor publieke financiering maar welke activiteiten wel bijdragen aan de bredere maatschappelijke opdracht waarvoor basisscholen zich verantwoordelijk achten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Contactgegevens
Bezoekadres
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Postadres
Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer: 033-2570645

RSIN nummer: 815542562
KvK nummer: 41189526

Beleidsplan en statuten

SKOSS - KPOA
Postadres

Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 257 06 45

Bezoekadres

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

E-mailadres

info@skoss-kpoa.nl