IGBO Amersfoort International School
Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur én op het reilen en zeilen van de organisatie als geheel. Daarnaast treedt de RvT op als kritische sparringpartner en klankbord van het college van bestuur. In zijn rol van werkgever zorgt de RvT voor een goed functionerend bestuur(der).

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Mw. Iet van Albada-Kuipers, voorzitter
Mw. Caroline Bonekamp
Dhr. Justus van Ebbenhorst Tengbergen
Mw. Mirjam Stroetinga
Mw. Tjitske Siderius
Mw. Esthrella Khouw
Dhr. Jos Vermeulen

SKOSS - KPOA
Postadres

Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 257 06 45

Bezoekadres

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

E-mailadres

info@skoss-kpoa.nl