IGBO Amersfoort International School
Koersplan

In verband met de fusie per 1 januari 2024 is er nog geen gezamenlijk koersplan. Bekijk hieronder de koersplannen van SKOSS en KPOA.

SKOSS

SKOSS staat voor ‘Ieder kind mag er zijn’. Dit betekent dat iedereen erbij hoort en niemand uitgesloten wordt. Leerlingen voelen zich veilig. Leerlingen leren samenwerken en worden voorbereid op een rol in de maatschappij van morgen. Leren gebeurt niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Onze scholen staan daarom op allerlei manieren in verbinding met de wijk, andere buurtscholen, kinderopvang en diverse vormen van jeugdhulp, maar ook sportverenigingen, culturele instellingen, het bedrijfsleven voor techniekonderwijs, en het voortgezet onderwijs.

Bekijk hier het koersplan 2021-2024 (PDF)

KPOA

Vanuit verbondenheid met de pluriforme en van oorsprong katholieke gemeenschap richten KPOA-scholen zich op alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Al onze schoolteams zetten hun kwaliteiten in om de ontwikkeling en het leren van kinderen, ongeacht hun herkomst of levensbeschouwing, optimaal te bevorderen. Ruim 5500 leerlingen krijgen zo onderwijs in 16 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 500 medewerkers leveren hieraan hun bijdrage. Als katholieke, levensbeschouwelijk geïnspireerde onderwijsorganisatie vatten wij onze missie samen in ons motto ‘Wij geloven in jou’.

Bekijk hier het koersplan 2026 (PDF)

SKOSS - KPOA
Postadres

Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 257 06 45

Bezoekadres

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

E-mailadres

info@skoss-kpoa.nl