IGBO Amersfoort International School
GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Zoals bij iedere professionele organisatie, hebben de medewerkers van SKOSS-KPOA inspraak in het beleid. De ouders van de leerlingen zijn ook een zeer belangrijke gesprekspartner. Op iedere school is er een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en medewerkers vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en meepraten over het beleid van de school. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een combinatie van personeelsleden en ouders van onze scholen.

Bekijk hier het meest recente verslag

Bekijk hier het medezeggenschapsstatuut GMR

Bekijk hier het medezeggenschapsreglement GMR

Bekijk hier het medezeggenschapsreglement voor onze scholen

SKOSS - KPOA
Postadres

Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 257 06 45

Bezoekadres

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

E-mailadres

info@skoss-kpoa.nl