IGBO Amersfoort International School
Klachtenregeling

Klachten en suggesties

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen met leerkrachten binnen de school bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de Interne Contactperso(o)n(en) voor advies of aan de schoolleider of teamleider. Ook voor andere zaken kunt u terecht bij de Interne Contactpersoon, kijk voor meer informatie hierover op de website van uw school.

Tijdens het proces om te komen tot een oplossing voor de ontstane situatie, kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. In onze klachtenregeling treft u alle relevante informatie aan ten aanzien van dit proces. De gegevens van de externe vertrouwenspersonen bij de CED-Groep zijn: Hans van Holland en Sonja Deutz

Beide zijn bereikbaar via:
E-mail: evp@cedgroep.nl
Telefoon: 010-4071599

Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). U dient hiervoor gebruik te maken van het klachtenformulier

Als u na behandeling van uw klacht binnen KPOA niet tevreden bent over de aandacht die aan uw bezwaren besteed is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling.

SKOSS - KPOA
Postadres

Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 257 06 45

Bezoekadres

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

E-mailadres

info@skoss-kpoa.nl